Vughtse bruikleen in Amsterdam

Tot 28 mei wordt in het Verzetsmuseum Amsterdam de tentoonstelling ‘Eten in oorlogstijd’ georganiseerd. De voedselsituatie in de oorlogsjaren komt uitgebreid aan de orde, inclusief de voedselschaarste in de hongerwinter en in de kampen.

Verzetsmuseum Amsterdam.

Vijf bekende koks maakten gerechten met behulp van de producten die in de oorlog beschikbaar waren. Die recepten zijn opgenomen in de catalogus van de tentoonstelling.

Catalogus ‘Eten in Oorlogstijd’.

In Amsterdam is ook een schilderij te zien uit de collectie van het Vughts Museum: een stilleven met voedsel van Johan van Zweden, destijds gevangene in Kamp Vught. De Kampcommandant had waardering voor het werk van Van Zweden en gaf hem ruimte om te schilderen. Van Zweden koos etenswaren om te schilderen. Hij werkte langzaam, waardoor het voedsel voor het schilderij een aantal keren moest worden vervangen. Dat gaf hem de kans om dat eten gedeeltelijk te gebruiken als aanvulling op de karige voedselvoorziening in het Kamp.

In de loop van dit jaar komt deze tentoonstelling naar het Nationaal Monument Kamp Vught.