Nog meer Vught in 3D

Er zijn nog meer initiatieven om Vught in 3D uit te beelden. In de vorige Petrusbode berichtten we dat een werkgroep was gestart die het centrum van Vught anno 1950 wil reconstrueren. De Lambertustoren en -kerk, de Schoolstraat en een deel van de Dorpsstraat kunnen al bewonderd worden. De resultaten zijn te zien op de website www.vught3d.nl.

Hoek Helvoirtseweg/Taalstraat

Via de website ‘Je bent pas een Vughtenaar als…’ wordt ook verslag gedaan van de voortgang. Wie mee wil komen bouwen aan het 3D-project, kan zich aanmelden bij Ron Jasker (zijn adres staat op de website van de werkgroep).

De werkgroep is onderdeel van de Stichting Lokale Geschiedenis van Vught (die ook de Vughtse Historische Reeks heeft uitgegeven). Deze Stichting hoopt in de komende jaren uit te groeien tot de Stichting Erfgoed Vught met veel meer werkgroepen op het terrein van Vughtse geschiedenis en cultuur.