Vrijwilligers Vughts Museum bekijken Depot DePetrus

Kijkje in depot Vughts Museum in DePetrus

Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van het Vughts Museum in het Vughtse Raadhuis op maandag 17 januari werd hen de gelegenheid geboden een eerste bezoek te brengen aan het nieuwe depot van het Vughts Museum in DePetrus.

Dit depot is, vooruitlopend op de definitieve huisvesting van het museum in DePetrus aan het einde van dit jaar, alvast ingericht en in gebruik genomen. Veel lof over de inrichting van het ruime en hoge depot en de overzichtelijke manier waarop de collectie hierin is ondergebracht. Voor velen hét bewijs dat “we “ op de drempel staan van het nieuwe Vughts Museum in DePetrus in het hart van Vught.

Kijkje in het depot

Vrijwilligers bezoeken depot DePetrus