Crowdfunding 1629 een succes!

Vorige maand lanceerde het museum een actie om geld bij elkaar te krijgen om in 3D een reconstructie te maken van Vught in 1629. Het dorp was toen de legerplaats van Frederik Hendrik. De actie is een succes aan het worden. Na tweeënhalve week is meer dan de helft van het beoogde geld binnen. De teller staat nu op 3.065 euro! Maar we zijn er nog niet.

Meedoen kan nog!

Dat kan door een eenmalige bijdrage over te maken op het banknummer van het museum: NL91RABO0115288155 onder vermelding van ‘Vught 1629’. Er zijn verschillende bedragen die kunnen worden overgemaakt. Als je je soldaat van de Prins voelt, kun je 25 euro overmaken. Een sergeant maakt 50 euro over. Een luitenant draagt 75 euro bij en een kapitein 100 euro. Intussen blijken ook luitenant-kolonels (200,–) en kolonels (250,–) geld over te maken. Alle bijdragen zijn welkom, maar generaal ben je pas als je 500 euro overmaakt. Wie het ongelofelijke bedrag van 1000 euro of meer wil overmaken, is de kapitein-generaal, de Prins zelf.

Voor wat hoort wat

Dertig goede gevers hebben tot nu toe geld overgemaakt:

  • 9 soldaten
  • 7 sergeanten
  • 3 luitenants
  • 8 kapiteins
  • 1 luitenant-kolonel
  • 1 kolonel
  • 1 kapitein-generaal

Goed voorbeeld doet goed volgen: welke Vughtenaren helpen ons dit mooie project af te maken? Dan kun je straks bijna 400 jaar terug in de tijd en zeggen: daar heb ik aan meegewerkt. Wie geld overmaakt kan rekenen op een leuk presentje, dat groter is naarmate je hoger in rang bent.