Nieuwe tussenstand crowdfunding 1629

De oproep van Fredrik Hendrik om hem te helpen bij het reconstrueren van de legerplaats Vught in 1629 heeft tot op heden een gewillig gehoor gevonden. Zo’n 2 weken na de oproep in de Petrusbode is de tussenstand nu € 2560,00.

Met dank aan alle gevers!

Tussenstand 26 november 2016

Tussenstand 26 november 2016

Radio interview bij Avulo Actueel

Op zaterdag 26 november 2016 waren Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum en 3D-Modeller Pieter Kok te gast bij Avulo Actueel en vertelden daarbij o.a. het volgende over de 3D presentatie 1629 die eind 2017 in het nieuwe Vughts Museum in De Petruskerk zal zijn:

Pieter Kok en Henk Smeets

Pieter Kok en Henk Smeets

Het Vughts Museum zal straks een 3D presentatie laten zien hoe Vught eruit zag in 1629. Vught was toen een legerplaats van Frederik Hendrik. 3D-Modeller Pieter Kok maakt een presentatie waarin bezoekers straks virtueel door het oude Vught van 1629 kunnen dwalen. In Avulo Actueel vertelden Kok samen met Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum dat van Vught als een van de weinige plaatsen in Nederland, erg goed bekend is hoe het er in die tijd uitzag.

1629

1629

1629 was een heel belangrijk jaar voor Nederland. De noordelijke Nederlanden waren zich aan het losmaken van het Spaanse rijk. De grens van het noordelijke gebied lag ter hoogte van de Meierij. Prins van Oranje, Frederik Hendrik was legeraanvoerder van de noordelijke troepen en wilde Breda en Den Bosch veroveren om de hele randstad veilig te stellen. In 1629 heeft Frederik Hendrik een muur laten bouwen rondom Den Bosch zodat de wijze waarop de stad zich normaal verdedigde namelijk door alles rond de stad onder water te zetten, teniet gedaan kon worden. Frederik Hendrik liet die ring van water leegpompen en kon daardoor dichter bij de stad komen. Vught werd vervolgens een legerplaats met kasteel Maurick als hoofdkwartier en de troepen in het centrum.

lambertuskerk-in-1629

Lambertuskerk in 1629

De Lambertuskerk functioneerde als uitkijkpost. Deze gebeurtenissen zijn enorm belangrijk voor Nederland geweest waardoor er vrij veel schilderijen en kaarten van Vught en omgeving zijn gemaakt. Vught was toen heel klein, ongeveer een driehoek gevormd door het Maurickplein, het Marktveld, de Dorpsstraat en de smalle Taalstraat naar Vught met een uitloop van de Taalstraat naar Den Bosch. Met de komst van het leger werden een paar huizen afgebroken en stond er midden in het centrum een tentenkamp. Omdat er dus zoveel vast is gelegd van de omgeving is digitaal ontwerper Pieter Kok in staat om een presentatie te maken waarin bezoekers virtueel door het Vught van 1629 te lopen.

Hoe de presentatie er precies uit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. Dat kan bv. door een virtueel reality bril of door allerlei schermen via een 3D-omgeving. Het project kost ongeveer € 6.000,00 en dat bezit het museum niet. Daarom wordt er ook nog een actie op touw gezet waarbij gulle gevers een militaire rang kunnen kopen. Hoe hoger de rang, hoe meer er is bijgedragen.

(Bron: Avulo Nieuws)

Beluister het volledige interview.

Frederik Hendrik beloont gulle gevers

Iedereen die een financiele bijdrage doet wordt beloond met in ieder geval een afbeelding van de legerplaats 1629 en een uitnodiging voor de voorvertoning.

Daarbij komt extra:

  • Bij € 50,00: een pen van Vughts museum
  • Bij € 75,00: een pen van het Vughts Museum en het boek “Highlights van Vught”
  • Bij € 100,00: een pen van het Vughts Museum, het boek “Highlights van Vught” en een 3D print van de Lambertuskerk en -toren
  • Bij € 500,00: een pen van het Vughts Museum, het boek “Highlights van Vught”, een boek over het middeleeuwse kartuizerklooster in Vught en een 3D print van de Lambertuskerk en -toren
  • Bij € 1000,00: een pen van het Vughts Museum, het boek “Highlights van Vught”, boeken over het middeleeuwse kartuizerklooster in Vught en over de tachtigjarige oorlog in de Meijerij en een 3D print van de Lambertuskerk en -toren.

Wil je ook een bijdrage leveren?

Dat kan door een eenmalige bijdrage over te maken op het banknummer van het museum: NL91 RABO 0115 2881 55 onder vermelding van Vught 1629.

Om deze 3D presentatie mogelijk te maken streeft het Vughts Museum naar een bedrag van € 6000,00. Het Vughts Museum is een Culturele ANBI instelling waardoor belastingaftrek mogelijk is.