Wie wil Frederik Hendrik financieel steunen?

Prins Frederik Hendrik zoekt financiering voor zijn legerplaats. Als opperbevelhebber van het Staatse leger belegerde hij in 1629 de Spaanse vestingstad ‘s-Hertogenbosch. Als hoofdkwartier koos hij kasteel Maurick. Het centrum van Vught gebruikte hij als legerplaats.

Overal stonden tenten en kanonnen. De toren van de Lambertuskerk werd gebruikt als uitkijkpost om Den Bosch in de gaten te houden. De meeste huizen lagen in de driehoek Marktveld en Maurickplein, Taalstraat en Dorpsstraat. Landhuizen, zoals Spreeuwenburg en Kouwenberg, werden opgenomen in de verdedigingswal rond het dorp. De Dommel was afgedamd en stond nagenoeg leeg. Aan de overzijde van Maurick lag Out-Herlaer, waar de prins zijn buitenlandse gasten huisvestte.

Het Vughts Museum wil Vught als legerplaats van Frederik Hendrik in 3D zichtbaar maken. Pieter Kok, die eerder al een rondvlucht over de Linie van Frederik Hendrik maakte, bouwde in de afgelopen maanden Maurick, de kerken en huizen van Vught in 1629 op om straks in de Petrus te laten zien hoe Vught er toen uit zag. Dat is een arbeidsintensief project, zeker omdat het de bedoeling is dat museumbezoekers straks door het oude Vught kunnen dwalen. Om dat mogelijk te maken is geld nodig. Vandaar dat het museum een beroep doet op Vughtenaren om dit project te ondersteunen.

Dat kan door een eenmalige bijdrage over te maken op het banknummer van het museum: NL91 RABO 0115 2881 55 onder vermelding van Vught 1629.

Om deze 3D presentatie mogelijk te maken streeft het Vughts Museum naar een bedrag van 6000 euro. Iedereen die een financiele levert zal na realisatie een afbeelding ontvangen van de legerplaats en zal worden uitgenodigd bij de voorvertoning. Het Vughts Museum is een Culturele ANBI instelling waardoor belastingaftrek mogelijk is. Er zijn verschillende bedragen die kunnen worden overgemaakt.

Als je je soldaat van de Prins voelt, kun je 25 euro overmaken. Een sergeant maakt 50 euro over. Een luitenant draagt 75 euro bij en een kapitein 100 euro. Alle bijdragen zijn welkom, maar generaal ben je pas als je 500 euro overmaakt. Wie het ongelofelijke bedrag van 1000 euro of meer wil overmaken, is de kapitein-generaal, de Prins zelf. Welke Vughtenaren helpen ons dit mooie project te realiseren. Dan kun je straks bijna 400 jaar terug in de tijd en zeggen: daar heb ik aan meegewerkt.