Vughts Museum op de drempel van verhuizing naar DePetrus

DePetrus BV, Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, de gemeente Vught en de toekomstige gebruikers zijn het definitief eens geworden over de nieuwe indeling en inrichting van de Petruskerk. Ook de financiering en de verdeling van de kosten zijn rond. Met de bereikte overeenstemming zetten partijen een belangrijke stap op weg naar de opening van het nieuwe Vughtse ontmoetingscentrum. Bij de indeling en inrichting van de Petruskerk draait het vooral om flexibiliteit. De Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ) krijgt weliswaar “vaste” atelierruimte, maar de bibliotheek, ABZ, de wereldwinkel en het Vughts Museum delen de centrale ruimte zonder strikte afbakening.

Er komen speciale rails in de vloer om de kasten en stellingen eenvoudig te verplaatsen. Op deze wijze kan het middenschip vrij gemaakt worden voor gepaste evenementen en activiteiten. Als een gedeeltelijke, eerste verdieping komt er een vide (insteekvloer) met een lift en trappen. De vloer is van belang voor de akoestiek en klimaatregeling, maar kan ook in gebruik genomen worden. De gekozen voorkeur past binnen het bestaande budget. In de komende tijd werken de partijen het overeengekomen “vlekkenplan” verder uit. Daarbij zijn de bouwkundig architect, Michael Bol, en de inrichtingsarchitect Jan David Hanrath nauw betrokken. Zijn de plannen gereed en de vergunning verleend, dan kan een aannemer gezocht worden voor de realisatie. De verwachting is dat de nieuwe Petruskerk in het najaar van 2017 in gebruik genomen kan worden.