Stichting Erfgoed in voorbereiding

Het College van B&W heeft in de voorbije jaren enkele keren laten blijken ook voor Vught een heemkundekring van belang te vinden. Tenminste twee wethouders van cultuur hebben pogingen gedaan om tot de oprichting van een dergelijke kring te komen. Dat lukte toen niet, omdat er uiteindelijk geen trekker bleek te zijn om de oprichting te verwezenlijken.

Archeologie. Wellicht de eerste werkgroep

Die trekker is er nu wel. De Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught heeft het College laten weten het initiatief te willen nemen om te komen tot een erfgoedstichting. De Vughtse Historische Reeks is beƫindigd, plannen om te komen tot een Historische Atlas van Vught en de publicatie van een integrale geschiedenis van Vught staan in de steigers. Dat schept ruimte voor nieuwe initiatieven. De Stichting wil zich in de komende jaren omvormen tot de Stichting Erfgoed Vught, waarbij samenwerking wordt gezocht met het Vughts Museum. Daarbij wordt gekozen voor een groeimodel, waarbij begonnen wordt met rondleidingen, lezingen, workshops en een beperkt aantal werkgroepen. Doel is om belangstellende Vughtenaren te betrekken bij erfgoed. Deze activiteiten zullen in de komende jaren uitgebreid worden, zodat omstreeks 2020 sprake zal zijn van een volledig heemkundepakket.