DePetrus: langzaam vooruit

Het is stil rond de Petrus. En intussen tikt de tijd door. Dat betekent overigens niet dat er niets gebeurt. De Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, die het gebouw gaat beheren, de gemeente Vught en DePetrus BV zijn druk met elkaar aan het praten over allerlei beheerskwesties. Er moet natuurlijk ook veel geregeld worden, maar na meer dan vijf jaar wachten zou je eindelijk open willen.

De vier gebruikers zijn – in goed overleg met inrichtingsarchitect Jan David Hanrath – bezig met de inrichting van de kerk. Hanrath heeft een ‘vlekkenplan’ gemaakt waarin de verschillende plannen van eisen op een harmonische wijze zijn verwerkt. Nu kan hij beginnen aan een ‘Voorlopig Ontwerp’.

Het museum is druk bezig met het ontwerpen van de eerste ‘museum-eilanden’, plekken in de kerk waar temidden van de opstellingen van bibliotheek, Anders Bezig Zijn en de Wereldwinkel, de geschiedenis van Vught wordt verteld. Wordt vervolgd.