Prehistorische boerderij gevonden

Bij bouwplannen is het tegenwoordig verplicht om een archeologisch onderzoek te laten verrichten. Zijn er dan aanwijzingen dat er iets gevonden zou kunnen worden, dan moet vervolgonderzoek plaatsvinden. Dat was onlangs het geval langs de Sint-Michielsgestelseweg. Daar werden door BAAC de sporen blootgelegd van een oude boerderij uit de late ijzertijd (ca. 900 voor Christus). In de bodem zijn verkleuringen zichtbaar die laten zien waar vroeger de muren hebben gelopen. Ronde verkleuringen laten zien waar boomstammetjes waren geplaatst voor de dakconstructie. Twee rondjes bij elkaar wijzen op vervanging van een versleten boompje door een nieuwe. Een belangrijke vondst!

Archeologisch onderzoek St.Michielsgestelseweg