Architect Hanrath komt met een vlekkenplan

DePetrus

Architect Jan-David Hanrath, die door de vier gebruikers van DePetrus is belast met de inrichting van de kerk, heeft in de afgelopen maand een studie gemaakt van hun plannen van eisen. Die plannen heeft hij verwerkt in een vlekkenplan, waardoor duidelijk is dat voldoende ruimte aanwezig is om de bibliotheek, Anders Bezig Zijn, het museum en de Wereldwinkel onder te brengen. Ook is een eerste verkenning gemaakt waar de diverse functies kunnen worden ondergebracht. In de komende tijd gaat hij aan de slag om te komen tot een Voorlopig en vervolgens een Definitief Ontwerp. Dat moet eind augustus af zijn als de firma Drijvers begint met de bouwkundige voorzieningen die in de  kerk moeten komen.