Schenkingen

Paashuis, twee aapjes

Paashuis, Portret van een vrouw

2016 wordt het jaar van de Paashuisschenkingen. Al drie keer eerder kreeg het Vughts Museum dit jaar werken van Arnoud Paashuis in bezit. Afgelopen maand kwam daar een bijzondere schenking bij: van dokter C. Broekmeulen uit Den Bosch ontving het Vughts Museum een aantal opgerolde doeken en affiches van deze Vughtse kunstenaar. Het museum onderzoekt momenteel hoe deze werken kunnen worden opgeknapt en gepresenteerd.  Van oud-garnizoenscommandant Joep Chappin sr. en zijn vrouw schilderde Arnoud Paashuis jaren geleden portretten. Die portretten bevinden zich in het Vughts Museum, als langdurige bruikleen. Onlangs droeg Joep Chappin jr. deze portretten namens de erfgenamen van het echtpaar over aan het museum. Opnieuw een schenking waar het museum zeer blij mee is.

dhr.J.Chappin sr

mevr.R.Chappin

Boslandschap van Ch.Grips

Van het echtpaar P. Pijnenburg ontving het museum een boslandschap van Grips. Het echtpaar gaat kleiner wonen en zocht een goede bestemming voor dit kunstwerk. Daarom kozen ze voor het Vughts Museum. Het schilderij is gesigneerd met CH. GRIPS. Dat zou Charles Grips kunnen zijn, de schilder die de Petruskerk voorzag van tientallen schilderijen. Maar de signering wijkt enigszins af van wat op andere schilderijen van hem staat. Mogelijk is het werk van kleinzoon Charles Grips, die vooral bekend werd als beeldhouwer. Dit wordt nog verder onderzocht.