Nieuws van Stichting Fort Isabellakazerne

Bezoek aan Collectie Wielrijders

Vanaf 7 mei bent u weer welkom op elke 1ste zaterdag van de maand van 14:00 tot 16:30 uur. voor een bezoek aan de Collectie Wielrijders. De toegangsprijs bedraagt € 2,00 per persoon; voor jongeren tot 12 jaar bedraagt de toegangsprijs € 1,00.

Bij voldoende belangstelling verzorgen wij die middag een rondleiding op de kazerne. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding van € 3,00 p.p. (kinderen beneden 18 jr. gratis). U kunt zich hiervoor aanmelden via stichting@fortisabellakazerne.nl                     

De Stichting Fort Isabellakazerne heeft recent dankzij de vriendelijke medewerking van een Vughtenaar een mooie uitbreiding van haar collectie kunnen realiseren! Niet alleen is een nog ontbrekende schoolplaat van de welbekende illustrator J.H. Isings uit de jaren 1952-1953 aangekocht, maar bovendien een exemplaar van de beschrijvende boekwerkjes bij de andere schoolplaat van Isings van het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 die wij reeds in ons bezit hadden.

Schoolplaat ‘Frederik Hendrik voor ’s-Hertogenbosch, 1629’

Bijgaand de afbeelding van de verworven schoolplaat, getiteld ‘Frederik Hendrik voor ‘s-Hertogenbosch, 1629’ waarop het moment van de overgave door de Gouverneur van ‘s-Hertogenbosch, Anthonie Schets baron van Grobbendonk.