Interessante rondgang over landgoed Zionsburg

Op 22 april organiseerde Boudewijn Reijenga een rondleiding over het landgoed Zionsburg. De villa Zionsburg zelf is nog steeds een bouwval na de grote brand van 2003, waarbij grootgrondbezitter Ewald Marggraff om het leven kwam. Op het terrein is inmiddels het koetshuis in oude glorie hersteld. Plannen om de villa en de kassen te herstellen liggen op de tekentafel.

Rondleiding landgoed Zionsburg

Zionsburg was ooit een commanderie van de Duitse Orde, een geestelijke ridderorde die zich aanvankelijk richtte op de verdediging van Palestina en later op de kerstening van Oost-Europa. Dat gebeurde met het kruis, maar ook met het zwaard. De commanderie in Vught behoorde tot het ‘thuisfront’, dat zorgde voor geld en nieuwe ridders. In Vught viel de Lambertusparochie onder de Duitse Orde. Ook toen Maarten van Rossum in 1543 de commanderie met de grond gelijk had gemaakt, bleef de Orde tot aan de Franse tijd pastoors leveren.

Op Zionsburg verrees een nieuwe villa die 1882 werd gekocht en gesloopt door advocaat Johan Lodewijk Marggraff. Hij bouwde de villa waarvan de ruïne nu nog aanwezig is. Het is verheugend dat dit landgoed midden in Vught bewaard is gebleven. Het is een historisch belangrijke plek. Daarom is het te hopen dat de gebouwen en het park in oude glorie worden hersteld.