Gemeenteraad ondersteunt het Petrusproject

Aanleg verlichting in DePetrus

Een grote meerderheid van de Vughtse gemeenteraad heeft zich positief uitgelaten over de opzet van het Petrusproject en ingestemd met het voorstel van B&W om gelden die tot nu toe gereserveerd waren voor de restauratie van Rozenoord grotendeels te benutten voor de inrichting en exploitatie van het Ontmoetingscentrum dat in de kerk een centrale plaats zal krijgen. In dit ontmoetingscentrum zullen Anders Bezig Zijn, een bibliotheek, het Vughts Museum en de Wereldwinkel met elkaar gaan samenwerken. Het Ontmoetingscentrum zal worden beheerd door een nog op te richten stichting die gaat huren van DePetrus BV. De vier gebruikers huren vervolgens hun ruimten van de beheersstichting. Die huur wordt aangegaan voor een periode van tien jaar. De voorstellen van B&W werden met 11 tegen 4 stemmen aangenomen. PvdA/GroenLinks en de SP stemden tegen, omdat zij de bezwaren hadden tegen de financiële opzet van het project. Veel meer fracties hadden bezwaren bij de manier waarop de Petrustuin is ingericht. Zij vonden dat afgeweken was van het plan om een pad door de tuin aan te leggen van de Kloosterstraat naar de Heuvel. Daarvoor zou een doorbraak worden gemaakt tussen de kerk en de voormalige pastorie. Diverse fracties vonden dat de Raad geen 75.000 euro beschikbaar had gesteld voor een grasveld rond ‘Hemels’. Op initiatief van D66 werd een motie aangenomen waarin B&W werd gevraagd ‘zich in te zetten om de doorgang alsnog door DePetrus B.V. te laten realiseren’.