Petrusproject

Sinds Pieter Heijmerink van BBN Adviseurs door het gemeentebestuur belast is met de coördinatie van het Petrusproject zijn flinke stappen gezet in het overleg over de Petrus. Hij wordt bijgestaan door Lisanne de Beun van hetzelfde adviesbureau.

De eerste zonnestralen van het jaar

Door de toekomstige huurders van de Petrus is architect Jan-David Hanrath belast met het ontwerpen van de inrichting van het kerkgebouw. Met zijn ontwerp moet hij zorgen voor samenhang tussen de functies die in de Petrus komen. Dat deed hij eerder in Gouda, waar hij de Chocoladefabriek inrichtte, een combinatie van een bibliotheek en diverse andere voorzieningen. Dit ontwerp werd afgelopen jaar bekroond als beste bibliotheek van Nederland.

Er komt een beheerstichting die de niet-commerciële ruimte in de Petrus gaat huren van DePetrus BV om die vervolgens weer door te verhuren aan de gebruikers van de kerk: ABZ, de Wereldwinkel, het Vughts Museum en een nog te kiezen bibliotheek. De beheerstichting krijgt de naam Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. De eerste bestuursleden zijn al bekend. Voorzitter wordt Jan Slegers (o.a. voorzitter van Vincentius), secretaris Hans Jager (oud-hoofd Ruimtelijke Ordening gemeente Vught, (oud) Raad van Toezicht Vughterstede en Nationaal Monument Kamp Vught) en penningmeester Peter Hordijk (o.a. oud-provincieambtenaar, oud-gemeente-secretaris, oud-voorzitter PvdA/Groenlinks Vught).

Komende week wordt een begin gemaakt met het inrichten van het depot van het museum. De vloer wordt voorzien van een coating, opbergstellingen worden  opgebouwd en er komt een beveiligingsinstallatie. Daarna worden de objecten teruggehaald die nu opgeslagen zijn bij de firma Strang. Die verhuisoperatie moet zijn afgerond voordat de bouwwerkzaamheden in de kerk starten.