Archeologie

Op dit moment vinden werkzaamheden plaats in de Kapellaan. Daar wordt een nieuwe riolering aangelegd. Monumentencommissie en het Vughts Museum volgen dat werk om te zien of er archeologisch interessante zaken aan het licht komen.

Interessant is in ieder geval de opgraving bij Out-Herlaer, aan de overkant van de Dommel. Daar werden oude fundamenten gevonden van het kasteel dat daar ooit stond. In 1629, tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, liet de prins die op Maurick resideerde zijn koninklijke gasten logeren op Out-Herlaer. Bezoekers konden met een pontje van het ene kasteel naar het andere. Archeologen van BAAC hebben op grond van de vondsten geconstateerd dat Out-Herlaer in fasen is uitgebreid en veel groter was dan de boerderij die er nu nog staat.

Het kasteel was veel groter dan de huidige boerderij

Fundamenten kasteel Out-Herlaar