Postkantoor gesloopt, maar steen gered

Nooit kreeg het Vughts Museum zoveel telefoontjes van verontruste burgers over de dreigende teloorgang van een monument. Het ging om de gebeeldhouwde steen boven de deur van het voormalige postkantoor in de Raadhuisstraat. Toen de sloop van dat gebouw begon, vreesden veel mensen dat de steen met het Vughtse gemeentewapen

en PTT-symbolen verloren zou gaan. Al snel kwamen geruststellende geluiden van de eigenaar van het gebouw en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de eigenaar van de Marktveldpassage: de steen zou worden behouden. Zo gezegd, zo gedaan: niet alleen de steen, maar de gehele deurlijst werd handmatig verwijderd en vervolgens opgeslagen bij de gemeente. Wat gaat er nu mee gebeuren? Het museum streeft er naar historische onderdelen van gesloopte gebouwen terug te laten komen in de nieuwbouw. Zo werd de eerste steen van de Slingsby van Hovenschool aan de van Voorst tot Voorststraat door Woonwijze herplaatst in de nieuwbouw van de Versterhof. Hopelijk gaat zoiets nu ook gebeuren met de postkantoorsteen bij de reconstructie van de Marktveldpassage. Mocht dat niet lukken, dan wil het museum de steen graag opnemen in zijn collectie.