Petrusproject eindelijk op stoom

Voor wie de krant heeft gelezen is het geen geheim: het Petrusproject heeft weer heftige weken achter de rug met ups en downs. In december begon het positief. Het lukte om een sluitende exploitatiebegroting te krijgen voor de Petrus. De inrichtingsbegroting kostte meer moeite. Nadat op voorstel van de gebruikers een aantal bezuinigingen waren voorgesteld bleek ook de inrichting haalbaar voor alle partijen. Vandaar de verbazing, toen juist op dat moment Marc Jacobs van de bibliotheek liet weten niet verder te kunnen. Voor het College van B&W was dat het breekpunt. Besloten werd niet langer op de bieb te wachten, maar door te gaan met de overgebleven partijen. Wel werd toegezegd dat snel gezocht zou gaan worden naar een hoogwaardige, toekomstgerichte bibliotheek die aan het Petrusproject zou willen deelnemen. Intussen had ook de Wereldwinkel zich als gegadigde voor de Petrus gemeld.

In de afgelopen week is het Petrusproject eindelijk op stoom gekomen. Er is een externe projectleider aangesteld en op korte termijn zal bekend zijn wie de gebruikers als inrichtingsarchitect hebben gekozen. Ook wordt hard gewerkt aan de oprichting van een stichting die verantwoordelijk zal worden voor het beheer van de Petrus. De bedoeling is om de verbouwing en inrichting van de kerk begin september af te ronden. Een ambitieuze planning, maar alle betrokkenen zijn zeer gemotiveerd om deze te halen.