De grote Muntschat

De grote muntschat is een kunstwerk dat sinds kort te vinden is langs de Essche Stroom. Dit kunstwerk is een blijvende herinnering aan de hier gevonden Romeinse muntschat. In 1962 werd de Essche Stroom op de grens tussen St. Michielsgestel en Vught verbreed en gekanaliseerd door de Dienst Waterschap. Tijdens deze werkzaamheden vonden spelende kinderen allerlei munten. In totaal zijn er bijna 4800 Romeinse munten en enkele zilveren lepels opgegraven. De munten stammen uit de jaren 253 tot 275 na Christus (Veel van deze munten zijn te bewonderen in het Oudheidkundig Museum in St.-Michielsgestel). Ook tijdens de werkzaamheden in 2014 zijn er 2 Romeinse munten gevonden. Het kunstwerk is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel, archeologisch bureau RAAP en beeld- en steenhouwersatelier Joop Utens. De grote kei is afkomstig uit de Limburgse Grensmaas, maar komt ook in deze streek diep onder de grond voor. Enkele munten uit de muntschat zijn uitvergroot en in de kei aangebracht.

Het kunstwerk staat midden in het prachtige beekdallandschap, grenzend aan Landgoed Bleijendijk. U bereikt deze plek door op de weg tussen Vught en St. Michielsgestel direct over het bruggetje over de Essche Stroom rechtsaf langs de stroom te gaan lopen. De wandeling langs de grote Muntschat voert u tevens over enkele net aangelegde touwbruggetjes. Voor meer informatie over de grote Muntschat ga naar http://www.esschestroom.nl/index.php?pid=16&news=180

Kunstwerk Muntschat langs Essche Stroom