Aandacht voor Vughtse geschiedenis slaat nieuwe wegen in

Burgemeester R.J. van de Mortel houdt deel 14 van de Vughtse Historische Reeks omhoog, bij de presentatie van dit nieuwe en laatste deel van de Reeks (foto: Carel Murk).

Op 11 en 25 november worden in de Bieb in de Dorpsstraat voor de laatste keer lezingen gehouden over onderdelen van de Vughtse geschiedenis. Op 4 november j.l. kondigde Mira Ficq, voorzitter van de Stichting Lokale Geschiedschrijving Vught, bij de presentatie van deel 14 van de Vughtse Historische Reeks aan, dat met dit deel de reeks ophoudt te bestaan. Betekent dit dat er een einde komt aan de aandacht voor Vughtse geschiedenis? Mira Ficq: ‘Verre daarvan! Wanneer we om ons heen kijken, zien we dat de belangstelling van veel dorpsgenoten voor hun verleden eerder groeit dan afneemt, denk bijvoorbeeld maar aan de grote opkomst tijdens de Open Monumentendag afgelopen september. Inwoners van de gemeente zijn kennelijk wel geïnteresseerd, maar willen hun geschiedenis eens anders gepresenteerd zien’. Daarom zijn de Stichting, de redactie van de reeks en het Vughts Museum aan het nadenken over nieuwe activiteiten. Komend jaar verschijnt als gezamenlijke productie een Historische Atlas van Vught. Verder zijn er plannen om te komen tot een veelomvattend standaardwerk over de geschiedenis van Vught en Cromvoirt. En verder wordt gekeken of gekomen kan worden tot een Stichting Erfgoed Vught. Mira Ficq: ‘Het ontbreekt ons aan een platform waar elke geïnteresseerde burger zich zou kunnen aanbieden of ingeschakeld zou kunnen worden bij het verzamelen of aanvullen van historische gegevens .   Bij het ontwikkelen van alternatieve vormen om ons aller erfgoed in een breder , innovatiever daglicht te kunnen plaatsen, zou zo’n platform een nuttige en inspirerende rol kunnen spelen. Wij constateren al jaren met verbazing dat zo’n instelling bij ons in Vught en Cromvoirt ontbreekt, al moet gezegd dat de redactie van de VHR die rol jarenlang voor een groot deel vervulde. Onze Stichting, de redactie en het Vughts Museum willen zich in de komende tijd inspannen om tot een Erfgoedstichting te komen’. Als volgend jaar het museum in de Petruskerk weer van start gaat, kunnen deze nieuwe activiteiten worden vormgegeven.