Vrijwilligersbijeenkomst 19 januari 2015

Op 19 januari hield het Vughts Museum zijn jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor zijn vrijwilligers. De bijeenkomst vond plaats in Villa Bleyenburg te midden van de expositie “Jacques Frenken- zijn Vughtse periode”. In zijn toespraak memoreerde voorzitter Henk Smeets op de eerste plaats de in 2014 overleden penningmeester Gijs van der Pas en vrijwilliger Ben van Houten.

Henk Smeets stond verder stil bij de onderhandelingen over de Petrus: de gesprekken over de verhuizing naar De Petrus inmiddels weer gestart. Ook in 2015 zal het Vughts Museum zichtbaar zijn voor het Vughtse publiek. De lopende tentoonstelling in Villa Bleyenburg is daar een goed voorbeeld van.

Tot slot werd afscheid genomen van enkele vrijwilligers. In het bijzonder van Henny Clerkx die meer dan 35 jaar aan het Vughts Museum verbonden is geweest.

Foto: Henny Clerkx neemt afscheid.