Archeoloog ontdekt de geschiedenis van het Vughtse centrum

Bij de aanleg van de riolering op het Marktveld in Vught heeft archeoloog Stefan Molenaar van de Bossche archeologische dienst aan de hand van de diverse lagen in de bodem de bewoningsgeschiedenis van het Marktveld zichtbaar gemaakt. Ter hoogte van de winkel van Jan Hamers was met een graafmachine een sleuf gegraven waardoor alle bodemlagen zichtbaar werden tot aan het dekzand uit de ijstijd.

Op de foto zijn deze lagen te zien. Het dekzand is helemaal onderaan te zien. De brede donkere strook daarboven kan als een oude akkerlaag worden geïnterpreteerd. In deze laag werden ook scherven van aardewerk gevonden die wijzen op bebouwing in de directe omgeving. Op basis van de ouderdom van de scherven dateert deze akkerlaag mogelijk al uit het einde van de Karolingische tijd (circa 10de eeuw na Christus). Dat lijkt te kloppen met het feit dat omstreeks die tijd ook al één of twee kerken bestonden: waar nu de Lambertuskerk staat (omstreeks 700) en op het Maurickplein (omstreeks 850). Op het Marktveld werd verder nog een bewerkte vuursteen gevonden (waarschijnlijk uit het Neolithicum, circa 5000 jaar geleden). Helaas kon niet worden vastgesteld of deze vuursteen ook werkelijk ter plaatse in de grond terecht is gekomen.