Stichting Panorama Vught 1629

Vught kent een nieuwe organisatie: de Stichting Panorama Vught 1629. Na enkele jaren van voorbereiding heeft het bestuur op 7 oktober 2015 de oprichtingsakte ondertekend bij notaris R. Oomens. Het streven is om te komen tot een nieuwe, grote publieksattractie op het grondgebied van Vught. Geïnspireerd door het geschilderde Panorama Mesdag in Den Haag wil de stichting met gebruikmaking van moderne technieken het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 laten herleven vanuit het perspectief van de belegeraar.

Idee
Jeroen van den Eijnde en Henk Smeets, beiden historicus en actief in de cultuurhistorie van Vught, ontwikkelden vier jaar geleden het idee. Zij betrokken Vughtenaar Wim Kievits bij de plannen. Gezamenlijk verkenden ze de mogelijkheden en zochten aansluiting bij een internationaal verband van panorama-organisaties.

Samenstelling bestuur
Voorzitter van Stichting Panorama Vught 1629 is Joep Baartmans-van den Boogaart, ervaren bestuurder, woonachtig in ’s-Hertogenbosch en met nauwe banden met Vught. Daarnaast maken Vughtenaren Bert Oomen en Hans Jager deel uit van het bestuur, naast Henk Smeets en Jeroen van den Eijnde.

Wim Kievits werkt momenteel in opdracht van het bestuur aan een eerste uitgebreide projectverkenning. Hiervoor heeft de gemeente Vught subsidie verleend.

Beleg vanuit Vughts perspectief
Dat het Panorama in Vught zou moeten komen is logisch, aldus Joep Baartmans-van den Boogaart: “Het beleg van 1629 kent twee partijen: de verdedigers in het Spaanse ’s-Hertogenbosch en het leger van Frederik Hendrik rondom de stad. De belegeraars hebben enorme operaties uitgevoerd om in de buurt van de stad te kunnen komen. Het hoofdkwartier van Frederik Hendrik was gevestigd op kasteel Maurick in Vught. Het dorp was in die tijd één groot militair tentenkamp. De beslissende aanvallen op de stad vonden plaats vanuit Vught.”

Panorama Mesdag als inspiratiebron
In Nederland is het Panorama Mesdag in Den Haag beroemd. Dit enorme, cilindervormig schilderij, ongeveer 14 meter hoog met een omtrek van 120 meter is een van de oudste 19e-eeuwse panorama’s in de wereld. Kunstschilder Hendrik Willem Mesdag schilderde het in 1881, met bijdragen van zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten en enkele andere kunstschilders. Andere bekende panorama’s in Europa zijn onder meer te vinden bij Waterloo, Luzern en Moskou.

Plan met veel potentieel
Het initiatief past uitstekend in het streven van de Stichting Groene Vesting om de linie van Frederik Hendrik rond de stad in het jubileumjaar 2029 op diverse plaatsen zichtbaar te maken. Hierover heeft contact plaatsgevonden met de Stichting Groene Vesting, alsmede met de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch.

De Vughtse stichting streeft naar een nieuwe, eigentijdse vorm, met behoud van de unieke ervaring van echtheid die een panorama de bezoeker kan geven. Zo kan een nog altijd tot de verbeelding sprekende belegering van bijna 400 jaar geleden een waardevolle versterking vormen van het toeristische aanbod in de regio.

Voorzitter Joep Baartmans en notaris Roger Oomens na ondertekening oprichtingsakte