Overleg over de Petrus wordt voortgezet

Wie in de Ploegstraat langs de Petrus komt, kan vaststellen dat de inrichting van de horeca in de pastorietuin en de aanleg van de tuin zelf goed vordert. Nu de muur om de tuin is verlaagd is de kerk en de nieuwbouw goed zichtbaar.

Intussen praten de vijf partijen die bij de inrichting van de kerk zijn betrokken door over allerlei onderdelen die nog om een beslissing vragen. Besloten is om daarover even radiostilte te houden, om de broedende kippen niet te storen. Afgesproken is dat wethouder Pennings de informatie naar buiten zal coördineren.

Hemels in aanbouw