13 september Open Monumentendag Vught

Vught legt dit jaar de nadruk op architectuur

met bakstenen als belangrijkste bouwmateriaal

 

Mariënhof van Kropholler

De Vughtse wethouder Peter Pennings kan zich wel vinden in het thema Kunst & Ambacht. Dat is niet vreemd, want Pennings is afgestudeerd bouwkundige met als vakgebied architectuur. Hij heeft oog voor de schoonheid in de bouw, vooral als het om ambachtelijke kennis en kunde gaat. “Dan hebben we het over tijdloze kwaliteit”, beaamt de wethouder. “En die kom je in Vught volop tegen.” Twee architecten noemt Pennings bij naam:

H.W. Valk en A.J. Kropholler. Zij zijn de vorige eeuw bijzonder actief geweest in Vught en lieten in hun ontwerpen kunst en ambacht hand in hand gaan. Valk verbouwde de Villa Leeuwenstein tot het bekende Vughtse raadhuis en Kropholler tekende voor het fraaie Mariaplein en omgeving. “Opvallend bij beiden is het gebruik van bakstenen als belangrijkste bouwmateriaal”,vertelt Pennings. “Bakstenen speelden ook bij de Nederlandse en de Duitse kazernebouw een belangrijke rol. Dat zien we terug bij de Isabellakazerne, maar ook bij de voormalige (Nederlandse) Frederik Hendrikkazerne en de kazernes die in de oorlogsjaren

deel waren van Kamp Vught. Vandaar dat Vught op de Open Monumentendag van dit jaar de nadruk legt op deze architectuur.”

Kapel Mariënhof

In de jaren 30 kreeg architect A.J. Kropholler opdracht een complex te ontwerpen voor een nieuwe parochie in Vught-Noord. Hij tekende een compleet dorp in traditionele, middeleeuwse stijl met – onder meer – een dorpsplein rond de kerk, een bejaardentehuis,

scholen en een begraafplaats. Ook ontwierp hij een schitterende kapel bij het bejaarden-tehuis. Op Open Monumentendag is deze kapel van 11.00 tot 17.00 u. speciaal voor het publiek geopend. Een boeiende presentatie laat u nader kennis maken met de bijzondere persoon Kropholler en diens zeer karakteristieke bouwwijze. Na afloop kunnen bezoekers de typische Krophollerelementen ontdekken in de gebouwen rond het Mariaplein.

 
Raadhuis Vught ‘Leeuwenstein’

Tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september is het Raadhuis te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 u. Er is een beeldpresentatie over architect Valk en Vught met toelichting door vrijwilligers van het Vughts Museum.

Raadhuis Vught

Een van de opvallendste gebouwen in de gemeente Vught is het fraaie raadhuis. Voordat dit gebouw daadwerkelijk als raadhuis gebruikt werd, stond het bekend als landhuis Leeuwenstein. In 1753 bouwde de beroemde jurist mr. Johan Hendrik van Heurn

het pand als buitenverblijf. In 1901 liet de bankier Herman van Rijckevorsel de oude villa afbreken om plaats te maken voor de huidige Villa Leeuwenstein. Deze villa is gebouwd in een neogotische architectuur met statige trapgevels, kantelen en torens.

In 1937 werd de villa door architect Valk verbouwd tot raadhuis. Veel (lokale) kunstenaars en ambachtslieden leverden een bijdrage. De buitenzijde werd wit geschilderd.

Boerderij/ klompenmakerij

klompenmakerij Vlasmeersestraat 19

Weinig mensen weten dat er midden in het centrum van Vught een oude boerderij staat. Het pand is nauwelijks zichtbaar vanaf de straat. In deze boerderij, bereikbaar via de Vlasmeersestraat, was tot in de jaren 60 van de vorige eeuw een klompenmakerij gevestigd. Het bedrijf was van Hendricus (Driek) Rijkers, die het ruim vóór de Tweede Wereldoorlog van Kees Schellekens had overgenomen. De boerderij, een gemeentelijk monument, is nu gesplitst in twee wooneenheden. In het middelste deel was vroeger de klompenmakerij gevestigd. Een aantal machines is nog te bezichtigen. De klompenmakerij is geopend tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september van 11.00 tot 17.00 u.

Art-Decohuis Versterstraat 9

Art-Decohuis Versterstraat 9

Tachtig jaar geleden werd de wijk Schoonveld gebouwd. Het was de uitbreiding van Vught ‘over ‘t spoor’. De centrale weg door de wijk was de Van Voorst tot Voorststraat, vernoemd naar mr. Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst. De baron was van 1898 tot 1923 Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Andere straten in de wijk werden vernoemd naar Vughtse burgemeesters. Onder hen was Abraham Verster (1881 – 1836). Hij was van 1832 tot 1836 burgemeester, de tweede na de Franse tijd. Verster stamde uit een bekende protestantse bestuurdersfamilie uit ’s-Hertogenbosch. Eerder was hij in Gelderland inspec-teur van het kadaster. Verster is de enige Vughtse burgemeester van wie geen portret bekend is. Veel huizen in de Versterstraat werden gebouwd door Bredero’s Bouwbedrijf (BBB). De bewoner van Versterstraat 9 heeft zijn woning zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat en ingericht in Art-Decostijl. Neemt u er vooral een kijkje tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september van 11.00 tot 17.00 u.

Nationaal Monument Kamp Vught

Barak 1B

Op Open Monumentendag 2015 biedt Nationaal Monument Kamp Vught (Lunettenlaan 600) een speciale architectuurwandeling aan. In deze boeiende wandeling besteden we aandacht aan een nog zelden belicht onderdeel: de architectuur van kamp Vught. We denken dan aan architectuur in de breedste zin van het woord, verdeeld over verleden, heden en toekomst.

Verleden:

We staan stil bij het concentratiekamp in 1942 gebouwd in opdracht van ‘Berlijn’ in de bouwstijl van de Stuttgarter Schule en de kenmerken van deze stijl.

Heden:

Het moderne herinneringscentrum, ontworpen door Claus en Kaan. Waarom ziet het gebouw er zo uit? Welke keuzes heeft de architect gemaakt en waarom?

Toekomst:

De restauratie van barak1B en het voormalig crematorium. Waarom oude gebouwen behouden voor de toekomst en welke keuzes en afwegingen zijn er gemaakt bij de restauratie?

Op zondag 13 september geopend van 12.00 tot 17.00 u. Om 12.30 en 14.30 uur architectuurwandeling(maximaal 25 personen per wandeling). Aanmelden, zie www.nmkampvught.nl. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.

Isabella kazerne

Isabella kazerne

Fort Isabella (Reutse Dijk 4) heeft vanaf het Twaalfjarig Bestand (1609 – 1621) deel uitgemaakt van de Bossche verdedigingswerken. Het stervormig gebouwde fort beheerste samen met Fort Sint-Anthonie de zuidelijke toegangsweg naar de stad. Van het fort is alleen

het 18e-eeuwse poortgebouw bewaard gebleven. De overige bebouwing op het terrein kwam met name tot stand in 1915 – 1917 toen hier een kazerne werd gevestigd. Ook na de Tweede Wereldoorlog was het fort nog jarenlang als kazerne in gebruik. In die jaren is een aantal bijgebouwen gerealiseerd. In die bijgebouwen zijn de laatste jaren allerlei bedrijven

en bedrijfjes en ambachtelijke kunstenaars neergestreken. Zij openen op zondag 13 september tijdens Open Monumentendag 2015 voor de bezoekers aan Isabella hun werkruimte van 11.00 tot 17.00 u. Er zijn diverse demonstraties en rondleidingen op het terrein.