Taalstraat: archeologische vondsten

Bij de aanleg van de riolering zijn in de Taalstraat archeologische vondsten zichtbaar geworden. In de Taalstraat werden op een diepte van tweeënhalve meter muurresten gevonden. Een andere interessante vondst was een oude haardkuil waar zich bovenin een verbrande vuurstenen kling bevond. Het vuursteen stamt waarschijnlijk uit het meso- of neolithicum. In de kuil zat ook houtskool. Bij de ingang van Sophiasburg, maar óók elders, werden vlak onder het huidige oppervlak grote stenen aangetroffen die mogelijk zijn gebruikt om de rijweg af te grenzen. De vondsten zullen worden beschreven in een rapport van BAAC, dat het archeologische onderzoek uitvoerde met medewerking van de Vughtse Monumentencommissie en het Vughts Museum.

Wim Kievits legt restanten van een muur bloot op tweeënhalve meter diepte

Rand van stenen in de Taalstraat bij Sophiasburg