Overleg over de Petrus hervat

In de afgelopen maanden verkenden de Bossche oud-wethouders Weterings en Dona de mogelijkheden om het Petrusproject weer vlot te trekken. Dat lijkt te zijn gelukt. Op 7 juli j.l. kwamen alle partijen voor het eerst weer bij elkaar om te gaan praten over de inrichting van de kerk. Die partijen zijn DePetrus BV, bibliotheek De Meierij, Anders Bezig Zijn (ABZ) en het Vughts Museum. Ook de gemeente Vught doet mee aan het overleg. Tijdens de eerste bijeenkomst werd gesproken over de manier waarop in de Petrus zal worden samengewerkt. Tijdens de tweede bijeenkomst op 14 juli kwam de ruimteverdeling in de kerk aan de orde. De zomermaanden worden nu gebruikt om alle wensen te verwerken in een ontwerp. De bedoeling is dat dit ontwerp in september beschikbaar is. Dan is het moment aangebroken dat alle partijen definitief moeten laten weten of ze met het Petrusproject verder gaan.

Impressie 2e workshop

Intussen heeft de Vughtse gemeenteraad een subsidie verleend om de voormalige pastorietuin te gaan opknappen. De tuin wordt ingericht met enkele niveaus waarmee het hoogteverschil in de tuin kan worden overbrugd. De muur aan de Ploeg- en Kloosterstraat wordt gedeeltelijk gesloopt, waardoor een vrij uitzicht ontstaat op de horecavoorziening in de tuin. Met de aanleg van de tuin is inmiddels begonnen.

Aanleg van de tuin bij de Petruskerk.