Monumentenweekend 2015

In Vught zijn in de twintigste eeuw enkele architecten actief geweest die de nadruk legden op de ambachtelijke kant van hun vak. Het meest in het oog sprongen de prestaties van architecten H.W. Valk (het Vughtse Raadhuis) en A.J. Kropholler (het Mariaplein en omgeving). Zij lieten kunst en ambacht hand in hand gaan. Opvallend bij beiden is het gebruik van bakstenen als belangrijk bouwmateriaal. Ook bij de kazernebouw, zowel de Nederlandse als de Duitse, speelden bakstenen een belangrijke rol. Dat is te zien op de Isabella Kazerne, maar ook op de voormalige (Nederlandse) Frederik Hendrikkazerne en de kazernes die in de oorlogsjaren deel waren van Kamp Vught. Vandaar dat in Vught op de Open Monumentendag van dit jaar, zondag 13 september, de nadruk wordt gelegd op deze architectuur.

De kapel van Mariënhof, onderdeel van het Krophollercomplex aan het Mariaplein