Petrusproject: overleg hervat

De Petrus

Na het afhaken van de bibliotheek in de zomer van 2014 was het lang stil. De vraag was hoe de impasse kon worden doorbroken. De Bossche oud-wethouders Rodney Weterings en Hans Dona deden onderzoek en kwamen tot de conclusie dat alle betrokken partijen nog steeds door zouden willen met het Petrusproject. Daarnaast werden de cijfers geanalyseerd. Dat opende de weg voor hervatting van het overleg. Op 1 juni jl. vond op uitnodiging van de wethouders Pennings en Seuren een gesprek plaats met DePetrus BV, het Vughts Museum, bibliotheek De Meierij en Anders Bezig Zijn (ABZ). ABZ is gevraagd met een aantal activiteiten over te stappen naar de Petrus. Het College wil in drie sessies vóór en na de zomervakantie helderheid krijgen over de definitieve invulling van het Petrusproject. Er komt een procesbegeleider die het proces op vaart moet gaan houden. In het najaar moet dan duidelijk zijn wie de kerk gaan gebruiken. Ook over het toekomstige beheer heeft het College al ideeën. Gedacht wordt aan een formule met een bestuursorgaan, zoals nu ook voor de jeugdvoorziening Elzenburg functioneert.