Museale Collectie Wielrijders Regiment terug in Fort Isabella

Collectie Wielrijders op zolder Hoofdgebouw kazerne op Fort Isabella

Met de terugkeer van de museale collectie van het Regiment Wielrijders is weer een stuk militair erfgoed van de Isabellakazerne hersteld. Het Vughts Museum is de nieuwe eigenaar van de collectie geworden en heeft deze in bruikleen afgestaan aan de Stichting Fort Isabella Kazerne.

De Isabella Kazerne vormde van 1922 tot 1940 de moederkazerne van het Regiment Wielrijders. De herinnering aan hun krijgshaftige gevechten in de Meidagen van 1940 en de daarbij gevallen Wielrijders wordt nog steeds levend gehouden met een monument op de kazerne.

Met de museale opstelling krijgt de herinnering aan dit beroemde regiment meer aandacht. In de collectie bevinden zich naast vele historische objecten ook een tweetal bijzondere maquettes van Fort Isabella en de Isabellakazerne, evenals de oorspronkelijke gedenkplaten van het Wielrijdersmonument.

Sedert een maand is de collectie toegankelijk voor het publiek, zij het op een tijdelijke locatie: de zolder van het hoofdgebouw van de kazerne. De eerste bezoekers hebben de weg naar de openstelling inmiddels gevonden: kinderen en kleinkinderen van voormalige Wielrijders komen kijken naar de geschiedenis van hun vader of opa. Een oud-bestuurslid van de Stichting Militaire Wielrijders heeft onlangs nog een laatste restant van zijn archief afgestaan. Veel bezoekers delen hun persoonlijke herinneringen aan hun vader/grootouder. Tot dusverre zijn de dagen ronduit inspirerend en genieten wij van de waardering om deze collectie weer in Vught open te stellen.

Met de Collectie Wielrijders, de bestaande collectie van de Stichting Fort Isabella Kazerne en de aanwezige rijksmonumenten die aan de kazerne en zijn voorganger het fort Isabella herinneren, wordt de aandacht in Vught voor het thema krijgsgeschiedenis in deze gemeente versterkt. Door de verbinding van het nieuwe erfgoedbeleid met toerisme en recreatie zal een aantrekkelijke locatie ontstaan voor bezoekers aan onze gemeente.

De Collectie Wielrijders is op zaterdagmiddagen te bezichtigen van 14.00 u. tot 16.30 u. op Fort Isabella. Maar let op: op zaterdag 6 juni is dit niet het geval, maar is een klein deel van de Collectie te zien in het oude Postkantoor in het centrum van Vught in het kader van de manifestatie Vught Overbrught (zie de berichtgeving over deze manifestatie elders in deze Petrusbode).