Joodse huizen: indrukwekkende herdenking

Burgemeester Van de Mortel onthult 1ste gedenktegel

Op 2 en 3 mei werden in Vught bij huizen van Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog tegels onthuld om hen te herdenken. Burgemeester Roderick van de Mortel ontving genodigden waaronder een aantal nabestaanden op het Raadhuis en onthulde vervolgens bij Boxtelseweg 4 de eerste tegel. Aansluitend organiseerde de werkgroep ‘Open Joodse Huizen Vught’ in totaal negenendertig sessies over de Joodse bewoners die door de Duitse bezetter uit de Vughtse gemeenschap waren weggerukt en vermoord. De meeste sessies vonden in de huizen zelf plaats. De verhalen werden verteld door nabestaanden, huidige bewoners en deskundigen. Bijzonder was aan de Esschestraat de bijdrage van klein- en achterkleinkinderen van Jonas Schepp. Zij waren overgekomen uit Engeland en Israel. Tijdens de ontmoetingen kwamen allerlei foto’s tevoorschijn. Ook werd duidelijk hoe vriendschappen hadden bestaan tussen kinderen van diverse families en volwassenen hadden geprobeerd elkaar te helpen toen de Duitse onderdrukking op gang kwam. Drie tegels, die niet op tijd beschikbaar kwamen, zullen in de komende maanden nog worden geplaatst. Het Vughts Museum is zeer tevreden over de samenwerking met de gemeente Vught, het Nationaal Monument Kamp Vught, de werkgroep ‘Open Joodse Huizen Vught’ en het Joods Historisch Museum in Amsterdam.