Project schoolfoto’s

In het volgende stukje schrijft Walter van Hal over het project schoolfoto’s en over andere fotowetenswaardigheden van het Vughts Museum.Eind 2011 zijn we begonnen met het digitaliseren van de foto’s die het museum bezit. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle schoolfoto’s, die door andere vrijwilligers geordend in grote fotoalbums verzameld waren, digitaal op te slaan. Het doel was en is om die foto’s aan het publiek te tonen met een actief zoekprogramma waarbij de bezoeker kan zoeken op naam en of school. Daarvoor moesten de foto’s niet alleen gescand worden, maar werd ook een administratiesysteem opgezet aan de hand waarvan een zoekprogramma werd gevuld met namen en foto’s.

Het programma koppelt de namen aan de juiste foto. Een bijkomend voordeel is dat a.d.h.v. het administratiesysteem het zoeken van namen en foto’s makkelijker en sneller gaat. Al met al zijn de afgelopen jaren 2.838 klassenfoto’s en foto’s met leerkrachten ‘behandeld’ en geadministreerd. Heel duidelijk was op de schoolfoto’s zichtbaar dat het onderwijs aanvankelijk gegeven werd door geestelijken (broeders en nonnen) maar dat die geleidelijk uit de scholen verdwenen. Gelukkig was dit geen werk voor één persoon. Het ‘schoolfoto-groepje’ bestond uit mevr. Mooy en de beheerder dhr. Brekelmans en ondergetekende. Al gauw werden de werkzaamheden uitgebreid naar andere foto’s van het museum.

Vonden we eerst de oude ansichtkaarten in nette albums, al gauw kwamen uit hoeken en kasten vele dozen en mappen met foto’s te voorschijn. Foto’s die ook werden gescand en administratief verwerkt. Het ging dan over oude ansichtkaarten, carnavalsfoto’s, reportages van Koninginnedagen en 5 mei vieringen. Ook scouting-foto’s en foto’s over pastoor Maessen, de Petrus kerk en de Petrus en Paulus parochie zijn in het bestand opgenomen. Op dit moment wordt gewerkt aan het registreren van het archief van het Wielrijders-regiment. Een archief dat ons museum onlangs heeft gekregen.

Vlak voor de verhuizing uit het oude onderkomen werden nog een tiental dozen met oude foto’s gevonden. Ook die komen nog in het systeem. Maar dat moet wachten tot we ons definitieve onderkomen in de Petruskerk betrokken hebben. Al die foto’s geven een goed beeld van het Vughtse leven in de afgelopen 100 jaar. Immers de oudste foto’s zijn al ruim een eeuw oud. Opnemen in een digitaal bestand is een mooie manier om die historische gegevens te bewaren en toegankelijk te maken voor het publiek. Even wat statistische gegevens. Op dit moment hebben we 6.495 foto’s in beheer die samen ruim 8 gigabyte aan data vragen.

Een groot deel van het fotobestand is inmiddels ook opgenomen in het AdLib-systeem en een deel van de collectie is ook te zien op de website van het museum. (www.vughtsmuseum.nl) Gezien de voorraad ‘onbewerkte’ foto’s heeft het project ‘schoolfoto’s’ voor de komende jaren nog genoeg werk.

Walter van Hal

Personeel openbare school ca. 1910 met geheel links schoolhoofd E.Tervooren