Mira Ficq koninklijk onderscheiden

Ter gelegenheid van Koningsdag 2015 is Mira Ficq benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ze krijgt deze onderscheiding vanwege haar vele en langdurige vrijwilligerswerk. Zo was zij bestuurslid van het Noord-Brabants Genootschap en lid van twee commissies van deze instelling.

Van het Vughts Museum was ze jarenlang bestuurslid. Daarna kwam zij terug als vrijwilligster. Mira maakte ook deel uit van Vughtse kerkbesturen, aanvankelijk van de Mariaparochie en uiteindelijk na diverse fusies van de parochie Edith Stein. Zij is voorts voorzitter van de Stichting Lokale Geschiedschrijving Vught die de Vughtse Historische Reeks uitgeeft. In zijn toespraak bij de uitreiking zei burgemeester Van de Mortel dat voor Mira geen werk te min was: zij koos er in de poetsploeg van de Mariakerk voor om de WC’s schoon te maken. ‘Om het goede voorbeeld te geven’.

Samen met haar vader, prof. Weijnen, werkte zij aan het Prismawoordenboek Nederlands. Haar vader vond vloeken en andere onbetamelijke woorden niet in een woordenboek pasten. Mira was het daar niet mee eens. Het compromis was, dat zij voortaan zich over die woorden ontfermde.

Voor het Vughts Museum verzorgt Mira de research voor het thema ’religies’ en maakt zij deel uit van de redactie die het schrijven van biografietjes over Bekende Vughtenaren coördineert.