Aquarel Oud-Leeuwenstein terug in Vught

In 1753 liet de Bossche bestuurder en historicus Johan Hendrik van Heurn in Vught de buitenplaats Leeuwenstein bouwen. Hij gebruikte de villa als tweede woning als hij de drukke en vervuilde stad wilde ontvluchten. Zijn zoon, mr. Jan van Heurn, moest in 1794 naar zijn Leeuwenstein, om met de Franse generaal Pichegru de voorwaarden te bespreken van de overgave van ’s-Hertogenbosch. Zijn dochter Anna Antonia Emilia huwde met Aldert van Galen. Dit echtpaar woonde in ’s-Hertogenbosch en ook enige tijd op Leeuwenstein. Ze kregen zeven kinderen, waaronder Geertruida Johanna. Op 16 maart 2015 vond op het Vughtse raadhuis een bijzondere bijeenkomst plaats.

Nazaten van de familie Van Heurn/Van Galen, Hannah, Saskia en Isabelle van Otterloo, stonden aan de gemeente Vught een aquarel in bruikleen af van villa Leeuwenstein. De aquarel dateert uit 1830 en is waarschijnlijk vervaardigd door Geertruida Johanna van Galen. Tijdens de bijeenkomst vertelde de voorzitter van het Vughts Museum, Henk Smeets, over de geschiedenis van het oude Leeuwenstein en beschreef de vader van de dames Van Otterloo zijn zoektocht door de familiegeschiedenis naar Geertruida Johanna. De aquarel krijgt een mooie plaats in het raadhuis.

Villa Leeuwenstein