Het Vughts Museum in 2015

De Frenkententoonstelling is gesloten. Het museum heeft Villa Bleyenburg inmiddels verlaten. We kunnen terugkijken op een geslaagd project! Niet alleen hebben onze vrijwilligers laten zien dat zij in drie weken tijd een uitgeleefd kantoor kunnen omtoveren tot een voortreffelijke tentoonstellingsaccomodatie, maar ook is een expositie ingericht die van het publiek en van de media veel complimenten kreeg. ‘Een schot in de roos’, schreef de kunstredactie van het Brabants Dagblad.

Wat gaat een museum zonder gebouw dit jaar verder nog doen?

In het weekend vóór Pasen (op 28 maart) organiseert onze werkgroep Jeugd samen met de winkeliers van de Marktveldpassage een zoekactie naar Paaseieren, die eindigt in de Petruskerk. Daar kunnen kinderen gezellig komen knutselen.

Op zaterdag 6 juni organiseren de Vughtse serviceclubs de manifestatie Vught Overbrught ten behoeve van de Vughtse jeugd. Het Vughts Museum doet mee aan deze manifestatie met een kleine tentoonstelling in het voormalige postkantoor. Ook andere organisaties op cultuurhistorisch terrein leveren een bijdrage.

Op 13 september zullen in het kader van het Monumentenweekend tal van activiteiten plaatsvinden. Het Vughts Museum coördineert dit jaar die activiteiten voor Vught. Tenslotte zal in oktober/november een serie lezingen worden georganiseerd over de geschiedenis van Vught. Deze lezingencyclus organiseert het museum samen met de bibliotheek en de redactie van de Vughtse Historische Reeks.