Archeologische vondsten

Foto uit BD 8 januari 2015

De gemeente Vught heeft rond Fort Isabella en in het Stadhouderspark onderzoek laten doen naar munitie die mogelijk in de grond zit uit de Tweede Wereldoorlog. De gevonden munitie is inmiddels vernietigd. Bij het onderzoek kwamen ook andere vondsten tevoorschijn. Zo werden Duitse, Engelse en Nederlandse helmen gevonden uit de periode 1940-’45. Ook kwamen musket- en kanonskogels tevoorschijn uit de Franse tijd en de Tachtigjarige Oorlog. Verder werd nog een Romeins muntje gevonden. Al deze archeologische vondsten worden momenteel gereinigd. Daarna worden ze overgedragen aan het Vughts Museum.