De bieb praat weer mee!

Bibliotheek De Meierij, DePetrus BV en het Vughts Museum gaan weer samen aan de slag om van de Petruskerk een sociaal-cultureel centrum voor Vught te maken. Dat is de uitkomst van de verkenning die Rodney Weterings en Petra van Dijk in opdracht van het college van B&W hebben uitgevoerd. Zoals bekend besloot de bieb enkele maanden terug niet te verhuizen naar de Petrus, omdat dit financieel niet haalbaar zou zijn. De verkenners constateren dat er voldoende basis is om het Petrusproject met alle partijen voort te zetten. Om dit proces goed te laten verlopen is een aantal afspraken gemaakt. Er komt allereerst een deskundige die de bestaande investerings- en exploitatieopzet van de betrokken partijen gaat beoordelen. Daarnaast hebben de partijen samen besloten een procesbegeleider aan te stellen. Deze zal onder andere de gesprekken begeleiden en de voortgang bewaken. De kosten van de deskundige en de procesbegeleider neemt de gemeente voor haar rekening. Als laatste is met elkaar afgesproken dat er voor het toekomstig gebruik van de Petruskerk een beheermodel komt. Hierin komt te staan hoe de partijen met elkaar gaan samenwerken in de gerestaureerde Petruskerk.

Weterings en Van Dijk laten zich in hun verkenning positief uit over ‘de samenwerkingsbereidheid en flexibiliteit’ van het Vughts Museum.