Archeologische vondsten

Helm 2e Wereldoorlog

Tijdens onderzoek naar verborgen munitie in de buurt van Fort Isabella zijn in de grond onder meer helmen gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Ook musket- en kanonskogels uit de Tachtigjarige Oorlog kwamen tevoorschijn. Deze vondsten zullen worden toegevoegd aan de collectie van Vughts Museum.

De archeologische vondsten waarover in de vorige Petrusbode werd bericht, blijken afkomstig uit de tuin van Kapellaan 6, waar omstreeks 1970 de familie Hellemons woonde. Het gebied maakte in vroeger eeuwen deel uit van landgoed Leeuwenburg.