Werkgroep Audio werkt aan audiotour

In De Petrusbode besteden we graag aandacht aan het werk van de diverse werkgroepen die voor ons Museum actief zijn. Deze keer is het woord aan de werkgroep die zich bezighoudt met de voorbereiding van een audiotour voor de exposities in De Petrus. Deze werkgroep bestaat uit Terry Mooren, Maria Jenniskens, Sabine Ticheloven en Ans de Man.

Veel mensen vinden het prettig om bij hun bezoek aan een museum gebruik te maken van een audiotour. Koptelefoontje op en luisteren naar informatie over wat zij bekijken. Kijken én luisteren om extra te genieten van alles wat er te zien valt.

De werkgroep Audio heeft de afgelopen maanden gewerkt aan teksten voor een audiotour voor het Vughts Museum. Nu moet er alleen nog wat aan worden geschaafd. Als de keuze voor de audio-apparatuur is bepaald, worden de teksten ingesproken.

De hele Vughtse geschiedenis komt aan de orde. Van de Middeleeuwen en de Bataafs-Franse tijd tot de geschiedenis van het Vughtse bestuur. Ook de geschiedenis van Cromvoirt is niet vergeten.

Voor de jeugd komt er een speciale versie van de audiotour. Voor de ontwikkeling daarvan heeft het Vughts Museum dit voorjaar een schenking van €1000,00 ontvangen van de Rabobank.

De leden van de werkgroep Audio werken met plezier aan de nieuwe audiotour en ze zijn, al doende, historisch helemaal bij geraakt.