Historische lezingen

Lezingen over de geschiedenis van Vught en omgeving vinden al jaren plaats in de maanden oktober en november. Ook dit jaar organiseren het Vughts Museum, bibliotheek De Meierij en de redactie van de Vughtse Historische Reeks vier lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Op woensdag 8 oktober bijt dr. Jan Sanders de spits af met een verhaal over de Vughtse kartuizers, die van 1472 tot 1566 een klooster hadden aan de Dommel, ter hoogte van het huidige Sophiasburg (zie foto). Op 22 oktober vertelt drs. Ottie Thiers over Barak 1B van het voormalige Kamp Vught en de mensen die daar hebben gewoond of nog wonen.

Op 5 november gaat drs. Renate Stapelbroek in op ‘De Grote Trek’, de emigratie in de jaren vijftig van de vorige eeuw vanuit Nederland naar Australië, Canada en de Verenigde Staten. Tenslotte staat dr. Cees Slegers op 19 november stil bij het jaar 1914, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbarstte en Nederland neutraal wist te blijven. De lezingen vinden plaats in de bibliotheek aan de Dorpsstraat. Alleen de lezing van Ottie Thiers (22 oktober) vindt plaats in Barak 1B aan de Lunettenlaan. Daar kan dan ook de tentoonstelling bekeken worden. Aanmelden voor de reeks of voor een afzonderlijke lezing kan via de website www.bibliotheekmeierij.nl. Vrienden van het Museum en leden van de bibliotheek ontvangen korting op de toegangsprijs.