Archeologische vondsten

Bij de sluiting van het Vughts Museum kwamen uit één van de depots enkele dozen tevoorschijn die archeologische vondsten bleken te bevatten. Ze waren afkomstig van de heer Hellemons, Kapellaan 6. Wie op zoek gaat naar dat adres, komt bedrogen uit. Kapellaan 6 bestaat al heel lang niet meer. Kapellaan 2 is het notariskantoor (Leeuwenburg) en Kapellaan 12 is de eerste aanleunwoning. Daartussen ontbreken de nummers. Kapellaan 6 is dus verdwenen voordat de aanleunwoningen werden gebouwd. Dat betekent dat de archeologische vondsten jarenlang in het museumdepot hebben gestaan.

Nu de dozen tevoorschijn waren gekomen werd de Bossche stadsarcheoloog Ronald van Genabeek gevraagd om de vondsten te komen bekijken. Dat leverde interessante resultaten op. Zo was er een fragment van een bierpul uit Raeren (de Voerstreek in België) uit omstreeks 1600 met een afbeelding van Adam en Eva(zie foto). Er waren kanons- en musketkogels uit de 17de en 18de eeuw en pijpenkoppen uit de 18de en 19de eeuw. Verder was er een fragment van een steengoed kan, die volgens Van Genabeek uit Siegburg stamde uit de tweede helft van de 15de eeuw. Aardig was ook een tegelfragment met de afbeelding van een krijger (eerste helft van de 17de eeuw).

Verder bevatten de dozen heel veel scherven, bijvoorbeeld van een symbolenkan (eind 15de/begin 16de eeuw) en kookpotten op pootjes (16de eeuw). Jonger, maar wel leuk, was het beeldje van een herderinnetje zonder hoofd uit de 18de eeuw. Heel bijzonder was afval van een glasblazerij, want dat wees er op dat deze nijverheid in Vught had bestaan.In de komende maanden wordt een nieuwe riolering aangelegd op het Marktveld en de Heuvel. Dat zijn de oudste straten van Vught. De kans dat daar ook archeologische vondsten worden aangetroffen is groot.