Rodney Weterings op verkenning

Begin september begon de volgende fase van het Petrusproject. Bij de Kloosterstraat werd het oude ketelhuis van de Petruskerk gesloopt om plaats te maken voor een commerciële ruimte en het depot van het Vughts Museum.

Het besluit van bibliotheek de Meierij om niet mee te gaan naar de Petrus, heeft geleid tot tal van boze reacties. Het College van B&W dreigde vlak voor de vakantie met subsidiebeëindiging, de bieb schakelde Banning Advocaten in om dat tegen te houden en DePetrus BV legde een financiële schadeclaim neer bij de bieb. Politieke partijen betrokken stellingen vóór of tegen de bibliotheek of vóór of tegen het Collegestandpunt. Op 11 september kwam de Petrusrel aan de orde in een van de raadscommissies. Enkele uren daarvoor had het College veel kou uit de lucht gehaald door naar buiten te brengen dat de suggestie om een mediator aan te stellen zou worden overgenomen. Bibliotheek en DePetrus BV bleken akkoord te zijn gegaan met de aanstelling van de Bossche oud-wethouder Rodney Weterings als verkenner, bijgestaan door de Vughtse Petra van Dijk. Zij moeten een onafhankelijk oordeel gaan geven over de financiële consequenties van de verhuizing van de bieb naar de Petrus en aanbevelingen doen om uit de ontstane impasse te komen. Het bestuur van het Vughts Museum is verheugd over deze ontwikkeling en hoopt dat daardoor de heilloze weg van juridische gevechten wordt verlaten.

Intussen is het Vughts Museum aan de Taalstraat ontruimd en hebben we in het Vlierthonk een noodkantoor ingericht. De voorbereiding van tentoonstellingen gaan onverdroten door. Komende zondag staat in het raadhuis de expositie ‘Van Knooppunt tot knelpunt’. Die zal daarna tot en met 30 oktober te zien zijn in de bibliotheek in de Dorpsstraat. Van 12 december 2014 tot en met 1 februari 2015 zal in Villa Bleijenburg aan de Ploegstraat een grote tentoonstelling plaatsvinden met werk van de Vughts/Bossche kunstenaar Jacques Frenken. Petrus, we zijn er klaar voor!

Henk Smeets