Tentoonstelling ‘Van knooppunt tot knelpunt’

Bijschrift foto: Oud en nieuw: de autobus passeert de paardentram op de Bosscheweg (nu Taalstraat)

Al eeuwenlang is Vught een knooppunt van wegen. Belangrijke wegen uit het zuiden (Luik) en het westen (Antwerpen) kwamen samen in Vught om vervolgens via de smalle Vughterdijk naar de vesting ’s-Hertogenbosch te gaan. Dat is nog steeds zo: de A2 en de N65 treffen elkaar in Vught. Ook de spoorwegen uit Tilburg en Eindhoven komen in Vught samen om via dezelfde Vughterdijk richting Den Bosch te gaan. Door toename van het autoverkeer en meer spoorbewegingen (zowel personenvervoer als goederentransport) is het leefklimaat in Vught verslechterd. Fijnstof, geluidsoverlast en dichte spoorbomen vragen om ingrijpende oplossingen. De tentoonstelling geeft een beeld van het verkeer door Vught in het verleden (inclusief de paardentrams) en de plannen om de huidige knelpunten aan te pakken.

De tentoonstelling is te zien op de Open Monumentendag op zondag 14 september a.s. in het Raadhuis van 11 tot 16 uur. Op deze dag vinden ook rondleidingen plaats door het Raadhuis. Na Monumentendag is de tentoonstelling tot nog een aantal weken te bezichtigen in de Openbare Bibliotheek aan de Dorpsstraat.