Afscheid van de oude Maalderij

Op zaterdagmiddag 30 augustus 2014 nam een grote groep (oud)bestuursleden en (oud)vrijwilligers afscheid van de Oude Maalderij aan de Taalstraat. Mede oprichter Flip Rutten vertelde over de ontstaansgeschiedenis van wat nu het Vughts Museum is. Van oudheidkamer naar Vughts Historisch Museum naar Vughts Museum.

Het hele gezelschap ging nog éénmaal op de foto voor het inmiddels leeggeruimde Vughts Museum

Alle aanwezigen ontvingen als blijvend aandenken een verkleinde replica van een houten beeld van Sint-Pieter dat deel uitmaakt van de collectie van het Vughts Museum. Uiteraard tevens als verwijzing naar de beoogde huisvesting van het Museum in de Petruskerk in het centrum van Vught.