Lees als eerste de Petrusbode

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Vughts Mannenkoor vereeuwigd

Zondag 5 maart 2017 werd in de Openbare Bibliotheek aan de Dorpsstraat in Vught de tentoonstelling ´Vughts Mannenkoor vereeuwigd´ geopend. De tentoonstelling is vormgegeven door het Vughts Museum. Het koor begon als Werkmanskring, een onderafdeling van Broederhulp. Dat was een steunfonds dat opgezet was door werknemers van Drukkerij Bogaerts aan de Taalstraat om armlastige collega´s en later ook anderen in Vught te helpen. Behalve het steunfonds kende Broederhulp nog andere activiteiten zoals toneel en zang. Koorzang was een blijvertje. In 1954 werd de Werkmanskring omgedoopt tot Vughts Mannenkoor en bereikte eind februari 2017 de gezegende leeftijd van 100 jaar. Vier dirigenten

Het museum gemotoriseerd

Het jaar 2017 wordt voor het Vughts Museum een verhuisjaar. Als in de Petrus het tweede depot is gebouwd, zullen nog veel objecten van het Vlierthonk moeten worden overgebracht naar de nieuwe huisvesting. Ook vitrines en timmerwerk dat inmiddels wordt klaargemaakt om in de Petrus te worden aangebracht, moeten worden vervoerd. Daarom heeft het museum een transportbusje aangeschaft. In de komende maanden zal dit busje ‘Op weg naar de Petrus’ vaak te zien zijn in Vught.

Vughts Mannenkoor vereeuwigd

Op 25 februari 1917 werd in Vught de Werkmanskring opgericht, een zang- en toneelvereniging. De toneelafdeling verdween na verloop van tijd, maar het koor groeide en vierde jubileum na jubileum. Totdat het ca. 1954 werd omgedoopt in Vughts Mannenkoor. Nu, in 2017, is het een koninklijk erkende zangvereniging met een indrukwekkende staat van dienst. Het koor viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. Om die reden organiseert het Vughts Museum van 5 maart tot en met 30 april 2017 in de Vughtse bibliotheek (Dorpsstraat 28) een tentoonstelling onder de titel: ‘Vughts Mannenkoor vereeuwigd (1917 – 2017)’. De opening vindt plaats op zondag

Crowdfunding Vught 1629

De crowdfundingactie om geld bij elkaar te brengen voor de reconstructie van Vught als legerplaats van Frederik Hendrik in 1629 verloopt voorspoedig. Tot nu toe is 3665 euro ontvangen. Pieter Kok is druk bezig om Vught in 3D op te bouwen. Behalve bekende gebouwen zoals Maurick en de Lambertuskerk ontstaat een compleet tentenkamp en keurig in het gelid staande kanonnen. Aan de overkant van de Dommel torent Oud-Herlaar boven de bomen uit. Wie dit prachtige project wil steunen, kan dat doen door een eenmalige bijdrage over te maken op het banknummer van het museum: NL91RABO0115288155 onder vermelding van Vught 1629

Nog meer Vught in 3D

Er zijn nog meer initiatieven om Vught in 3D uit te beelden. In de vorige Petrusbode berichtten we dat een werkgroep was gestart die het centrum van Vught anno 1950 wil reconstrueren. De Lambertustoren en -kerk, de Schoolstraat en een deel van de Dorpsstraat kunnen al bewonderd worden. De resultaten zijn te zien op de website www.vught3d.nl. Via de website ‘Je bent pas een Vughtenaar als…’ wordt ook verslag gedaan van de voortgang. Wie mee wil komen bouwen aan het 3D-project, kan zich aanmelden bij Ron Jasker (zijn adres staat op de website van de werkgroep). De werkgroep is onderdeel