over het museum

Vughts Museum

Het Vughts Museum is een knus museum dat u veel vertelt over de historie van Vught. De collectie bestaat uit een uitgebreide collectie schilderijen van onder andere Grips, Slager, Luns, Frenken, prenten, devotionalia, foto's en een breed scala aan ambachten. Daarnaast worden er ook regelmatig wisselexposities van Vughtse kunstenaars georganiseerd. Opvallend is ook de aanwezigheid van de talrijke school- en klassefoto's van Vughtse scholen vanaf ongeveer de jaren dertig, die, gebundeld in vele fotoboeken, altijd gretig worden bekeken door Vughtenaren die zelf, of hun kinderen, op de diverse scholen hebben gezeten.

Het Vughts Museum werd omstreeks 1975 opgericht als ‘Verzamelkamer Vught’. Na de beginjaren ging het ‘Oudheidkamer Vught’ heten en later was ‘Vughts Historisch Museum’ een feit.De laatste tijd werkt het museum hard aan het zichtbaar maken van gebeurtenissen uit voorbije eeuwen die de geschiedenis van Vught hebben bepaald. Zo besteedt het museum bijvoorbeeld ruimschoots aandacht aan Vught als legerplaats tijdens het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 en aan de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment verandert het museum echter naar meer dan ‘slechts’ een historisch museum. Zo bezit het ‘Vughts Museum’ een zeer uitgebreide kunstcollectie, met meer dan 250 kunstwerken. Echter, ook de kunstwerken kennen een Vughtse inslag omdat veel werken Vught als thema hebben of van de hand zijn van Vughtse kunstenaars. Door de naam van het museum te veranderen in ‘Vughts Museum’ wordt nu ook recht gedaan aan de kunstcollectie die geëxposeerd wordt en daarmee Vught en de historie nog beter op de kaart zet. Naast de naamsverandering is er nog meer nieuws van het museum; vanaf heden is het Vughts Museum ook geopend op zaterdagen. Bezoekers kunnen zich nu voortaan dus 6 dagen in de week laten inspireren door de kunstcollectie of zich laten meevoeren door de rijke historie die Vught kenmerkt.