Vughts Museum

Op weg naar DePetrus

Vughts Museum op de drempel van verhuizing naar DePetrus. Nu nog leeg, maar straks Het Ontmoetingscentrum in het hart van Vught.

Lees volledig bericht

Vughts Museum

Het Vughts Museum werd in 1973 opgericht als ‘Verzamelkamer Vught’ en al snel omgedoopt in ‘Vughtse Oudheidkamer’. Het toenmalige museumbestuur slaagde er in om een grote collectie aan historische objecten te vergaren. Ook werd een indrukwekkende kunstcollectie van overwegend Vughtse kunstenaars bijeen gebracht. In 1995 volgde weer een naamsverandering. De Oudheidkamer werd ‘Vughts Historisch Museum’.

Toen 2010 uitzicht ontstond op verhuizing van de oude maalderij aan de Taalstraat naar de Petruskerk, werd het beleid van het museum aangepast aan de nieuwe naam en werd vanaf 2010 een thematische indeling gemaakt voor de permanente expositie van het museum. Dat leidde in 2011 tot de huidige naam: Vughts Museum.

Jeugd/Scholen/ Pietertje

Schatten van Vught

Het museum biedt ook een schatkist aan, een kist met diverse objecten uit onze collectie, verpakt in een leuk spel. Deze kist kan door de school worden geleend, bijvoorbeeld als voorbereiding op een bezoek aan het museum.

Klik op de afbeelding voor een demonstratie

Retourtje SachsenHausen

Voor de iets oudere jeugd is het zeer interessant om kennis te nemen van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog door middel van deze webquest. Een interactieve les met vragen over de Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkend verhaal dat niet alleen voor de jeugd zeer de moeite waard is.

Klik op deze figuur

Rondleidingen museum/ Centrum van Vught

Rondleidingen in DePetrus zijn uiteraard op dit moment nog niet mogelijk. Zodra de inrichting voltooid is, geven wij hier de mogelijkheden weer.Rondleidingen in het Centrum in het Vught zijn altijd mogelijk, neemt u daarvoor contact op met ons. Kosten voor groepen tot max. 12 personen zijn € 25,-

Sponsors /donateurs/ schenkingen/relaties

Het Vughts Museum is trots op zijn vaste collectie , vrijwilligers en de ondersteuning door talloze instanties. De collectie is verkregen door schenkingen door de jaren heen.

In 2012 bereidt het Vughts Museum een ambitieus veranderingstraject voor. Niet alleen wordt verhuisd van een afgelegen maalderij naar de hoofdkerk van Vught (DePetrus), midden in het centrum. Oók verandert de presentatie van de collectie: van een statische oudheidkamer naar een dynamisch museum over geschiedenis en kunst in Vught. Voorts komt in DePetrus synergie tot stand tussen de gebruikers: Het Vughts Museum, de bibliotheek, de Wereldwinkel en de Anders Bezig Zijn Vught en in de toekomst wellicht nog andere participanten.

Voor dit veranderingsproces zoekt het Vughts Museum sponsors en subsidiegevers. Het doet daarbij een beroep op cultuursubsidies van overheden en fondsen, op fondsen op het gebied van historie, kunsten en musea, en op bedrijven en particulieren die een band hebben met Vught. De mogelijkheid bestaat om een bepaald thema te adopteren, of met meerderen de presentatie van zo’n thema te bekostigen. Ook kan gedacht worden aan ondersteuning van de restauratie van een object of kunstwerk. Hiernaast wordt een overzicht gegeven van de voorlopige plannen met de permanente expositie. Mocht u belangstelling hebben voor ondersteuning of adoptie, dan kunt u bij het museum nadere details opvragen over de kosten van de plannen met een thema of object.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze organisatie, die alleen maar bestaat uit louter vrijwilligers van bestuur tot gastheer/gastvrouw.Voor de inrichting van de Petrus zijn wij ontzettend veel instellingen dank verschuldigd voor hun bijdragen.

Het Vughts Museum onderhoudt goede contacten met tal van organisaties, bedrijven en instellingen. Voor een niet uitputtend overzicht zie De lijst relaties van het Vughts Museum

Nu in de Petrusbode

Grote belangstelling Open Monumentendag 2017

Lees volledig bericht

Lees als eerste de Petrusbode

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.